Vodokotlić za ispiranje

Pozovite za Više InformacijaIli pozovite nas direktno na 021 417915
SKU: 2b4e9b32e071 Categories: , , ,

Description

vodokotlić za ispiranje 38 661 000

  • vodokotlić za ispiranje
  • fabrička podešenost 6l i 3l
  • pneumatski odlivni ventil s tri načina djelovanja
  • snabdevanje vodom s leve/desne strane, s vrha ili iz zadnjeg dela
  • niskošumno (klasa I prema nemačkoj klasifikaciji buke)
  • izolovano protiv kondenzacije
  • ½” priključak
  • nije potreban alat za instalaciju revizione kutije
  • izolaciona odvodna cev otporna na kondenzaciju
  • fiksirajući držači