TKK3 pelet

Pozovite za Više InformacijaIli pozovite nas direktno na 021 417915

Description

Tropromajni kotao za automatsko sagorevanje drvenog peleta 50-100 KW

(po porudžbnini)

Karakteristike:

  • Kotao kao energent prvenstveno koristi drvo u obliku peleta.
  • Kotao je u potpunosti je prilagođen za sagorevanje peleta i u potpunosti ispunjava upute Evropske Unije definisane u normi EN 303-5 te ISO 9001 standard o kontroli kvaliteta.
  • Prema zahtevu norme kotao je izrađen od čeličnog lima debljine 5 mm osim delova manje izloženih termičkim dilatacijama koji su debljine 4 mm.
  • Po svojoj unutrašnjoj konstrukciji TKK3 PELLET ima tri horizontalne promaje. Zadatak promaja (pregrada) je da uspori dimne gasove ka dimnjaku kako bi se više toplote prenelo sistemu grejanja.
  • Sagorevanje peleta je potpuno automatizovano uz pomoć integrisanog gorionika “TERMEC” montiranog sa prednje strane kotla. Gorionik na pelet poseduje dva prenosna mehanizma (“puža”) – od spremnika ka gorioniku i od gorionika ka kotlu, čime se garantuje makismalna bezbednost pri radu.
  • Gorionik TERMEC 100 poseduje i treći prenosni mehanizam koji opslužuje mehaničko čišćenje gorionika (uz postojeće vazdušno čišćenje ventilatorom).
  • Detaljan rad gorionika opisan je na stranicama Zelenog programa.
  • Kotao je integrisan sa spremnikom kapaciteta za 200 kg peleta koji se može slobodno pomerati u odnosu na kotao.
  • Sastavni delovi kotla su termometar, pokretna pepeljara te pribor za čišćenje. Gornja vrata kotla poseduju vizir od vatrostalnog stakla sa otvorom za sekundarni vazduh. Ukoliko kupac želi da se vrati na loženje čvrstog goriva, gorionik se jednostavno uklanja sa donjih vrata kotla.
  • Garancija na gorionik iznosi 2 godine, dok je garancija na kotao 5 godina uz uslov montaže prema priloženom uputstvu.