Kotlovi serije K

Pozovite za Više InformacijaIli pozovite nas direktno na 021 417915

Description

Trajno žareći kotao serije K

Kotlovi ove serije izrađuju se u serijama od 18 do 80kW.

Za njihovu izgradnju koriste se limovi debljine 4 i 5 mm.

Kod ovih kotlova izmenjivačke površine postavljene vertikalno i one svojim dimenzijama i rasporedom obezbeđuju veoma dugačak put vrelim dimnim gasovima kroz kotao.

Merenjima je ustanovljena i znatno manja brzina gasova na izlazu iz kotla kao i niža temperatura na ulazu u dimnjak u odnosu na druge konstrukcije, pa se zaključuje da ova konstrukcija ima i najveći stepen iskorišćenja (i preko 80%).

Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući, tj. moguće ih je napuniti ogrevom do samih vrata za loženje bez bojazni da će se vatra ugasiti.

Poseduje veliki spremnik za ogrev, tako daje moguće celodnevno korišćenje kotlova sa jednim do dva punjenja.

U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

 

Trajno žareći kotao serije K – Radijator Kraljevo
Šifra naručivanja Snaga kotla kW Dimenzije kotla
vis x šir x dub (mm)
Zapremina vode u kotlu
( lit )
Unutrašnji prečnik dimnjaka (mm) Priključci kotla (polazni / povratni vod) Površina zagrevanja (m2)
00772 18 1005 x 458 x 790 55 160 1 ” / 1/2 ” 90 – 110
00669 25 1105 x 528 x 885 72 180 1 ” / 1/2 ” 125 – 150
00403 33 1160 x 578 x 955 87 200 5/4 ”/ 1/2 ” 165 – 190
00404 40 1215 x 668 x 965 100 200 5/4 ”/ 1/2 ” 200 – 240
00486 50 1265 x 768 x 962 140 200 5/4 ”/ 1/2 ” 250 – 300
01580 80 1305 x 918 x 1010 180 250 6/4 ”/ 1/2 ” 400 – 480