Kotao WOOD 35

Pozovite za Više InformacijaIli pozovite nas direktno na 021 417915

Description

  • Moderan dizajn omotača kotla koji je skladnih gabarita i lako se uklapa u svaki prostor.
  • Unutrašnji kotao izrađen od kotlovskog lima.
  • Dugi vek trajanja ložišta izrađenog od specijalnog vodohlađenog čelika.
  • Dobra termička izolacija kotla, minimizira gubitke toplote u prostoriji u kojoj je kotao instaliran.
  • Velika zapremina ložišta produžava vreme između dva loženja.
  • Ugrađen toplotni izmenjivač koji kada je u vezi sa termoventilom služi kao termoosigurač od eventualnog pregrevanja kotla.
  • Automatski regulator vazduha kojim se preko temperature vode u kotlu podešava snaga kotla.
  • Daljinski termometar za merenje temperature vode u kotlu.
  • U donjem delu ložišta nalazi se vertikalna livena rešetka, koja se otvara i služi za potpalu kotla.
  • Klasa kotla u skladu sa normama EN 303-5, klasa 3.