Kotao TKAN

Pozovite za Više InformacijaIli pozovite nas direktno na 021 417915

Description

Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 razvijeni su sa ciljem da “Radijator Inžinjering” ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu.

Koristeći uopšteni pojam “Biomsa” naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća (višnja i trešnja) kao i opiljcima iz drvoprerade. Prilikom korišćenja navedenih goriva podrazumeva se automatska kontrola glavnih parametara rada.

Za sve druge oblike sagorevanja biomase konsultovati se sa proizvođačem kotlova.

S’ druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je kotlove serije TKAN 1 i TKAN 2 moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom, ugljem…) i tada je loženje ručno. Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora, tako da su kotlovi serije TKAN 1 i TKAN 2 u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu slobodne promaje. Stepen korisnosti na pelet je preko 90%.

Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 120°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 150°C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 poseduju bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 4mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Kotlovi na biomasu serije TKAN 1 i TKAN 2 se proizvode se u dve varijante snage. TKAN 1 pokriva opseg snaga od 20 do 35 kW a TKAN 2 je u opsegu 40 do 60 kW.

Kotao TKAN
TIP KOTLA TKAN 1 TKAN 2
ŠIFRA ZA NARUČIVANJE 02897 02933
SNAGA MERE 20-35 40-50
RADNI PRITISAK BAR 3 3
ZAPREMINA VODE U KOTLU LITAR 97 125
MASA KOTLA KG 560 650
PREČNIK DIMNJAČE MM 180 200