COTHERMO C7 žičani

Pozovite za Više InformacijaIli pozovite nas direktno na 021 417915
SKU: 5cb42c39a446 Categories: ,

Description

Programski termostat

Sobni termostat COTHERMO C7 RF se može koristiti za regulisanje gotovo svih tipova uređaja, koji se mogu kupiti u Evropi. Jednostavno se može priključiti na svaki tip gasnog kotla, pumpe ili klima uređaja sa odgovarajućim priključkom nezavisno od visine komandnog napona na priključku (24V ili 230V).

Za svaki dan u nedelji posebno se mogu podesiti temperaturni programi koji su nezavisni jedni od drugih. Može se podesiti 6 termina (P1-P6) za uključenje po slobodnom izboru (u desetominutnim sekvencama), a uz svaki termin uključenja mogu se podesiti temperature (u sekvencama od po 0,5 ˚C), a postoji i jedan fiksni program (P0) za svaki dan.

COTHERMO termostati pružaju mogućnost kalibracije termometra termostata, podešavanja osetljivosti regulacije termostata, aktiviranje zaštitne funkcije uređaja koji se kotroliše (tzv. zaštita pumpe od zaglavljivanja), zaključavanje tastature, lako programiranje termostata korišćenjem funkcije COPY, kao i 4 različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature

  • Promena temperature do uključenja sledećeg programa
  • Promena temperature sa trajanjem od nekoliko sati (1-9 sati / party program)
  • Promena temperature sa trajanjem od 1-99 dana (program za godišnji odmor)
  • Promena temperature do sledeće manuelne intervencije